БИОМЕДИС ВАРНА-БМВ

РЕЗОНАНСЪТ – новото разбиране за Живота

Човешкото тяло е съвършена, саморегулираща се система, чийто настройки се извършват чрез един-единствен механизъм. Ако се изключи многобразието на инструментите, чрез които това се осъществява, можем да говорим за един основен процес, чрез който се осъществява съществуването в триизмерния свят.

Това е РЕЗОНАНСЪТ.

Резонансът е взаимодействие на честоти, в резултат на което се получават, осъществяват състояния и форми с определени качества, респ. възможности. Резонансът е процес, при който една честота „търси” своята подобна в друга среда (на нивото на съзнанието – в друг информационен обем).

Пример – ако честотата на Вашата емоция е точно определена(например – обида), то тази честота ще търси своята подобна от външния свят и ще иска да се свърже с нея в резонанс. Резултативната е винаги по-голяма или по-силна от сбора на двете съставляващи. В резултат от свързването на двете честоти, Вие ще проявявате своята обида в по-голяма степен, с по-голяма сила. (Особентото тук е, че съзнанието фиксира и отразява „външната” съставляваща, свързана с обстоятелства, хора или събития, а пропуска онази, собствената, която е привлякла външната. Така преживяването на обида в случая, се свързва с обекта или обстоятелството, което е носител на външната съставляваща, а истинският носител на обидата,  т.е. Вие, остава в сянка. Но това е следваща тема).

Използването на резонанса за диагностициране и профилактика на здравето, навлезе в сериозен етап. Развитието на технологиите дава възможност те да бъдат използвани и в тази сфера на битието ни.

Как РЕЗОНАНСЪТ може да бъде полезен за опазване на човешкото здраве:

Човекът е съчетание от физика, енергия и информация – тяло, душа и дух. От резонирането на различните вибрации, кодирани в неговото тяло и психика(ДНК), от една страна и привлечените отвън вибрации от друга, човек се осъществява такъв, какъвто е. Когато се разбере този механизъм, можем да разберем защо в живота ни се случва онова, което се случва и защо здравето ни е такова, каквото е.

Мнозина вече са наясно, че здравето е РЕЗУЛТАТ от резониране на твърде много вибрации в човека, чиято база се поставя от психиката. Чрез мислите, емоциите и намеренията, човек може да направлява своя живот. Обратно на разпространено в някои среди твърдение, човек не може да се развива в която посока му дойде на ум или си пожелае просто ей така. Успешността на живота във всичките му аспекти – благополучие, късмет, здраве, се определя от РЕЗОНАНСА между неговите мисли, намерения и дела от една страна и вибрацията на неговата жизнена програма, кодирана в ДНК, от друга. Т.е. здравето и благополучието на човека се определят от РЕЗОНАНСА между неговото поведение в материалния живот и заложената в тялото му програма от преди раждането му.

Науката вече разполага с информация за честотите на много от състоянията на човешкото тяло. Вибрациите на здрави органи, на болестни състояния, на външни причинители на заболявания, са вече известни и все по-масово започват да навлизат в новите технологии за диагностициране и профилактика на здравето. Онова, което е важно за хората е факът, че диагностиката не се основава само на строгите медицински постулати и твърдения. В нея се използва познанието на източната медицина, в която е залегнал холистичния подход към здравето, според който човекът е ЦЯЛОСТНА, НЕДЕЛИМА биоинформационна система, в която действат всички природни закони, които стоят в основата на съществуването.

От наша гледна точка, здравето е философия! В основата на тази философия стоят всички закони на цялото мироздание. В човека се осъществяват всички процеси, характерни за самата Вселена.

Това разбиране помага на всеки, който се докосне до него да разбере себе си и необходимостта от болестта отпада.

БИОРЕЗОНАНСЪТ се използва за дигностициране и подобряване на човешкото здраве. Известните вече вибрации на тялото се използват за баланс на органите и ситемите, които са подложени на натиск от стреса (Стресът всъщност е състояние, в което човекът не желае или не може да разбере, че съпротивите му към ново житейско познание, го водят към заболяване).

БИОРЕЗОНАНСЪТ  е нова философска категория, която няма нищо общо с познатото от медицината лечение. Тук органите не са крайната цел на изследване или лечение, нито конкретните патологии. Целта е да се установи причината за дисбаланса в системата, за да се върне хармонията в нея.

БИОРЕЗОНАНСЪТ е прекрасен допълващ метод за поддържане и подобряване на здравето и е отличен помощник на медицината. В съчетание, медицината и различният философски поглед на биорезонанса, могат да доведат до постигане на нови, още по-добри резултати в профилактиката на заболяванията и здравето на човека и нацията.

КОНСУЛТАНТИ

Д-р Ирина Малютина к.м.н, Москва

Един от водещите специалисти в света по енергоиниформационна медицина, обща медицина, природотерапия.

Консултант по биорезонансна терапия с индивидуални уреди Биомедис.

Д-р Сигитас Тейсерскис, Германия

Нутрициолог, член на Европейската академия по естествено здраве и Европеското научно общество – Консултант по възстановяване на здравето с нискомолекулни многокомпонентни пептидни биорегулатори – Myrealway и природолечение.

Д-р Елена Пащенко, Украйна

Водещ специалист по биорезонансна диагностика и терапия и диагностика по метода на ФОЛ.