НОВОСТИ В НАУКАТА, ОТНОСНО ИМУНИТЕТА. ЦИТОКИНИ

Димитър Димитров

Някои новости в науката променят в определена степен представите ни за имунитета и и как да го подпомагаме.

Какво знаем за цитокините, които в последните години се свързват с основната роля при възпалителните процеси?

Цитокините са белтъчни молекули, които осъществяват връзката между клетките на тялото. Те са „транспортьорите”, които разнасят вещества и информация, необходими за осъществяване на нормалните обменни процеси в нашите тела. По същество това са белтъци, изградени от пептиди, респективно от аминокиселини.

Когато в тялото се появят условия за възпалителен процес – атака от вируси, бактерии, гъбички, паразити, химични агенти и пр, клетките на тялото отделят цитокини, които предизвикват възпалителна реакция.

Колкото повече са те, толкова по-силна е реакцията. Науката въвежда термина „цитокинна буря”, когато клетките отделят огромно количество цитокини, при което възпалителната реакция в тялото е мощна и интензивна. Така наречената цитокинна буря представлява свръх отговор на определени клетки от имунната система. Основният играч в този случай са макрофагите – клетки, които живеят във всички тъкани на човешкия организъм. Те имат способност да засичат наличието на патогени.

Цитокините са нискомолекулни регулаторни белтъци или гликопротеини, секретирани от белите кръвни клетки, както и от други клетки и осъществяват връзка между тях. Така се извършва „синхронизация” на имунния отговор.

Какви изводи могат да се направят на базата на тази информация.

  • Цитокините са основните участници във възпалителния процес.
  • Цитокините се секретират основно от имунните клетки на тялото.

Следователно, колкото повече такива клетки има в тялото, толкова по-силна реакция ще има при възникване на условия за това – навлизане на определен патоген.

Ако инвазията от причинители не е интензивна, вероятността по-голямото количество цитокини, чрез предизвиканата възпалителна реакция да я потушат, е голяма. Какво би се случило, ако възникне мощна инвазия отвън (по време на епидемии или пандемия, както е с коронавируса)?

Организмът реагира със секреция и активиране на цитокините, развива се т.нар. цитокинна буря, която се характеризира с мощен възпалителен процес, при който клетките на белите дробове (в случаите на вирусните дихателни инфекции) намаляват силно способността да изпълняват своите функции и се развива остра белодробна недостатъчност – т.е. белите дробове не могат да усвояват кислорода и човекът се задушава.

При спад от 70% в ефективността на работата на белодробните клетки (30% работоспособност), организмът все още запазва способността да се справи с възпалителния процес. Той обаче, е на границите на своите възможности. Когато този спад достигне 90% и повече, това вече е невъзможно и изходът е летален, дори при интензивно насищане с кислород.

Това е механизма на всяка остра инфекция. Това се наблюдава и при традиционния грип, и при настоящата коронавирусна инфекция.

Справянето на организма с инфекцията, зависи от неговото състояние преди настъпване на зболяването.

Какво е полезно и какво не трябва да се върши.

От направените изводи, можем да изведем правилото – при остра вирусна или друга инфекция, стимулирането на имунната система НЕ Е ПОДХОДЯЩО! Това би довело до засилване на имунния отговор и намаляване ефективността в работата на засегнатите клетки, респ. органи. Цитокинната буря се увеличава, възпалението също и организмът, който е в края на силите си, може да изгуби битката.

Какво е нужно тогава?

Винаги на въпроса „С какво да започнем лечението?” ние отговаряме по един и същ начин: Започнете с детокс!!!

Когато процесът е с по-слаба интензивност, достатъчни са по-тривиални мерки – гладуване, диета, антипаразитни програми, антибиотици, ако е необходимо.

Когато процесът е мощен, температурата е висока и явно организмът се затруднява да се справи, нужно е спешно да се предприемат мерки за намаляване силата на възпалителната реакция – противовъзпалителни препарати, противовирусни, понижаващи температурата. Тук се сещам за приложението на един стар метод по нашите земи в подобни случаи – кръвопускането. В тази посока е подходящ и методът хиджама.

Разбира се, без специални познания и опит, човек трудно може да се справи с по-сериозен процес, когато се развие такъв. Затова е нужно да се потърси медицинска помощ.

Това, което ние препоръчваме в Биомедис Варна-БМВ в сегашната ситуация на отделеност, са пептидните биорегулатори и биорезонансът.

Профилактиката включва детокс на цялото тяло и след това може да се премине, при желание, към приемане на пептиди, укрепващи имунната система.

Когато започне активен процес (разболяване), продуктите, които се прилагат, са противопаразитни и противовъзпалителни. Целта е да ускорим процесите на детоксикация и да намалим силата на възпалителния процес.

Най-доброто на пептидите е това, че в организма се внасят структурни елементи (аминокиселини), които самият той решава къде и колко да използва.

Биорезонансът има своето чудесно място в този процес. Програмите за детоксикация, профилактичните и лечебни програми в апаратите Биогенис и Тринити, са прекрасни способи за профилактика и лечение при кризисни ситуации.

Останете със здраве!