ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПУШЕНЕТО

Човешкият организъм е система, която се стреми винаги да заема балансирано, равновесно състояние (състояние на здраве). Ако приемем, че балансът е константа, към която тялото винаги се стреми, то всяко състояние на дисбаланс предизвиква определен недостиг, който трябва да бъде компенсиран от неговите саморегулиращи се системи.

Компенсацията(саморегулирането) никога не води до 100% възстановяване, а до премахване на опсността от саморазрушаване.

За да се възстанови организма на човека до 100%, е необходимо да се включат процесите на разбиране и осъзнаване.

Например: когато има нарушение в обмяната на веществата и организмът започне да изпитва недостиг на определени жизнено необходими вещества, системата се  настройва към търсене на липсващите субстанции по начините, които са заложени в нея. Крайната цел е човекът да премине през различни изпитания, вкл. болести, за да осъзнае определен процес.

В този смисъл, балансът, към който се стреми тялото, може да бъде на ниво, което премахва за момента болката или болестта, но в един по-дългосрочен план, това да доведе до по-голям здравословен проблем, отколкото е този в момента.

В този смисъл можем да разглеждаме тютюнопушенето като подобен компенсиращ механизъм, който внася определен баланс за момента, в иначе разбалансираната среда на тялото(най-често емоционално). Това води до облекчаване в емоционалното състояние, което за мнозина се възприема като по-добро от предходните състояния. Но тъй като тютюнопушенето е свързано с едно изключително важно качество за развитието на човека(свързано с неговата отговорност), в дългосрочен план то може да доведе до всички последствия, познати ни от медицината. 

Да ги припомним:

  • Повишава риска от сърдечно заболяване. Ако се прибави прием на алкохол, наднормено тегло, рискът се умножава.
  • Ако пушите и приемате контрацептивни таблетки, риска от сърдечни заболявания е 30 пъти по-голям от този при непушачите.
  • Карцином на белия дроб. Kарциномът на белия дроб е настоящ проблем за мъжете. Но все повече жени са пушачи и броят на жените с диагностициран карцином на белия дроб се увеличава бързо.
  • Хроничните белодробни болести са много по-често срещани при дългогодишните пушачи и могат да нарушат вашата работоспособност и активност.
  • Въздейства неблагоприятно и на кожата. Остаряването е по-бързо при пушачите – с ранна поява на бръчки и изтъняване на кожата.
  • Тютюнопушенето увеличава риска от развитие и на други ракови заболявания.

Ако искате да разберете механизма и причините за тютюнопушенето и да се откажете от този вреден навик, ние можем да Ви помогнем.

В БИОМЕДИС ВАРНА-БМВ, разработваме програми за отказ от тютюнопушене.

Крайният резултат от приложението им, освен отказа от тютюнопушенето, е изчистване на тялото от замърсяванията (интоксикация) и подобряване функцията на органите. С други думи – по-добро здраве.

Програмата включва:

  • Биорезонансна диагностика:

                 = Установяване наличие и вида на паразити, бактерии, вируси и гъбички.

  • Детокс:
  • Въздействие с билкови продукти
  • Въздействие с БРТ – биорезонансна терапия

Програмите за БРТ са модерна технология, която включва борба и унищожение на външни причинители на заболявания и възстановяване естественото състояние на органи, тъкани и функциите им в човешкото тяло.

Всеки желаещ да се откаже от тютюнопушенето, получава в бонус чисто тяло и добро здраве!

За Вас остава отговорността да го поддържате и да не го замърсявате допълнително!

Наистина – защо да не опита човек!