Рейки

Рейки на Атлантида е древно лечителско изкуство, чиито корени се крият в знанието, завещано ни от Атлантида. „Традиционното” рейки, преоткрито от Микао Усуи през 18 век, е развито и допълнено със знанието на Атлантида от Екхарт Щром.

Буквално Рейки означава лечение с висша, космическа (рей) енергия (ки). В наши дни е добило популярност по цял свят, като лечение с полагане на ръце.

Прилага се от обучен и иницииран рейки лечител.

Рейки е цялостно лечение и възстановява тялото, духа и душата. Затова може да се прилага при широк кръг заболявания и е с клинично доказани резултати.

ЦЕНА: 25 лв.