ГНЕВЪТ – ЛЕКУВА ЛИ СЕ

Димитър ДИМИТРОВ

Една от причините да не се чувстваме добре, е много разпространена и тривиална.

ГНЕВЪТ!

Гневим се на всички и всичко, което не отговаря на нашите очаквания. Гневим се на хора(най-вече), на обстоятелства, на ситуации.

Какво не знаем за тази най-разпространена емоция?

В дългогодишната си практика разбрах, че емоциите са информация за това, какво в себе си не виждаме, не приемаме и не осъзнаваме. Това е процес, който се развива в рамките на целия човешки живот и посочените стъпки се осъществяват според възрастта и натрупания с нея опит. Всяка емоция показва неща от нас, които са скрити дълбоко в подсъзнанието и ние дори не подозираме за тяхното съществуване.

Докато процесът е на това ниво,  проектираме причините за своите емоции върху хора, обстоятелства и ситуации. Причината е винаги една и съща – да прикрием страховете, които подсъзнателно носим. Тук се крие основния отговор на въпроса: какъв е смисъла на всичко? И той може да се опише така: осъзнаване, приемане и балансиране на страховете, които са нашите бариери пред изследването на света (чрез свързаните с това поведенчески модели).

Ако приемем, че основата на всички страхове е страха от смъртта, той се разклонява като дърво на други, по-малки такива – големи и основни клони, по-малки, съвсем малки клонки и листа. Всяко листче от това дърво, може да бъде отделен страх.

Къде в тази картина, се намира ГНЕВЪТ?

Установил съм, че рано или късно, ако човек откаже или не успее да види, приеме и балансира страховете си, ВСЯКА ЕДНА ЕМОЦИЯ, характерна за съответния страх, се превръща в гняв! Гняв към някого или към нещо, но всъщност гняв към самия себе си. Това е фазата, след която започва проявлението на съответния страх във физическото тяло. Така се програмират болестите.

Много са страховете, които са заложени в телата ни. От практиката си мога да кажа, че няколко са основни и се проявяват почти при всеки човек. Пример: страх от самота – той е прикрит зад други, по-малки „клонки“ от дървото на страха – страх от отхвърляне – с по-малките страхове за неприемане, незачитане, съмнение в себе си, чувство за вина, срам и пр.

Ако пропуснем момента за балансиране на гнева, той се натрупва като агресия и започва да работи на подсъзнателно ниво. Когато нивото на подсъзнантелната агресия премине „червената линия“ на нашето здраве, започва болест. Болестта е програма за саморазрушаване на тялото, поради отказ да се следва житейската програма, заложена в човека, в неговото ДНК.

Този „отказ“, се определя от нашите страхове, които се крият зад емоциите ни.

ОСНОВЕН ИЗВОД:

Всеки страх е като указателна табела за посоката, в която трябва да вървим, за да следваме житейската си програма. Присъствието на страха, можем да определим чрез назряващата в нас емоция.

В този смисъл – емоциите не са подвластни на човешката воля!

Те са продукт на по-висше ниво на разум, от физическото тяло.

Не се опитвайте да „сваляте“ емоциите си чрез външни средства, ако не е крайно необходимо, особено чрез психотропни вещества. Това би било пагубно за Вашето тяло в по-далечна перспектива.

Какво да правим?

Процесът се нарича изследване. Да изследваме дълбоките причини, които предизвикват отказа ни от действие – това са нашите страхове. Да признаем пред себе си, че са налични, да променим преживяването, което ги е породило (това обикновено е още в детството), чрез осъзнаване на собствените ни заблуди като подрастващи. Така се балансират страховете и емоциите, които ги съпровождат, стихват изведнаж, като резултат от това осъзнаване. В този момент, Вие не се нуждаете от никакви странични помощници – лекарства, добавки и пр.

Това е най-великия процес в живота и се осъществява чрез непрекъснатата борба между полюсите, заложени в човека – егото и духа.

Чрез Биорезонансната диагностиика, която извършваме в БИОМЕДИС ВАРНА-БМВ, можем да достигнем до емоциите, които ни владеят, а чрез тях и до страховете, които ги генерират. С последващите стъпки на баланс и лечение, тялото се чувства добре, докато човекът преминава през своите изпитания. 

Бъдете здрави!

Бъдете наблюдателни по отношение на преживяванията в тялото си!