За тези, които изпитват:

 • Страх
 • Несигурност или неувереност
 • Недостатъчен интерес към настоящето
 • Физическо или емоционално изтощение, умора
 • Чувство за вина
 • Прекомерна чувствителност към чужди влияния
 • Униние или отчаяние
 • Ревност или силна обида
 • Прекомерна загриженост за доброто на другите
 • Агресивни или депресивни състояния
 • Проблеми с приспособяването към нова ситуация
 • Проблеми със съня
 • Проблеми с вниманието и съсредоточването и др.

Д-р Бах обяснява действието на есенциите по следния начин:

„Определени диворастящи растения могат, чрез своите по-висши трептения, да повлияват вибрациите на човешката душа и тяло и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Както хубавата музика и другите възвисяващи душата въздействия, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Капките на Бах не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения на есенциите проникват в нашето висше Аз, което е съвършено и несъвместимо с дисхармонията на болестта.

Няма истинско изцеление без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.