През първите седем години след раждането, могат да възникнат тежки психологически проблеми, които да ни съпътстват през целия живот. Затова, ако използваме цветотерапията на д-р Бах при децата в първите години от живота им, тя може да помогне за навременно преодоляване на трудностите.

Замисляли ли сте се, колко са различни децата ни? Не сте ли ги оприличавали понякога на цветята?

Децата са различно красиви. Всяко дете е прекрасно и уникално. Не можем и не бива да ги сравняваме. Ако възрастните видим тази уникалност и помогнем на децата си с любов да я изявят, сме се справили добре като родители.

Ето как д-р Бах описва истинската връзка между родители и деца:

„Правилно разбрана, привилегията да бъдем родители е една от най-великите божествени привилегии. Да бъдем родители означава да дадем на една млада душа възможността да дойде във физическото си тяло на тази планета, за да може да се развие. Също така означава да бъдем, колкото се може по-духовни, умствени и физически водачи на душата в първите и години, както и да се грижим за нея.”

*** Есенциите на д-р Бах за деца, не са лекарствен продукт и могат да се ползват като съпътстваща терапия.

ЦЕНА: 20 лв