КЛУБ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ РОЗЕА

В събитията, които организираме, можете да се срещнете с хора, провеждащи беседи, лекции и семинари по широк кръг от проблеми. Информацията, която ще получите при нас, можете да използвате за подобряване на своето здраве, да разширите познанията за себе си, да намерите отговори на важни за Вас въпроси.

Тук ще получите информация за подходящи техники, продукти или действия, чрез които можете да постигнете по-добро здраве, по-добри отношения в семейството и рода си, по-качествени успехи в реализацията Ви като достойни личности и членове на българското общество!

Това ще събуди интереса Ви в посока изучаване на правилата, законите и закономерностите, движещи човека в неговия жизнен път.

Знанието е необходимо условие за правилните крачки в живота!

Всяко знание от своя страна, води до приемане, разбиране, смирение – оттам и до здраве!

Можете да се запишете при нас, за да получавате своевременна информация за нашите събития, насочени към подобряване на Вашето здраве, семейните отношения, успешна реализация в професия, общност, общество.

Използвайте контактната форма по-долу!