КОГАТО ВСЕКИ Е НА СВОЕТО МЯСТО

Димитър ДИМИТРОВ

Днес се подложих на сеанс с Рейки. Не съм го правил отдавна, още от времето, когато самият аз се

обучавах да работя с тази енергия.

Когато завърших своето обучение осъзнах, че през цялото ми тяло непрекъснато тече енергия, която влияе, както на мен самия, така и на другите около мен. Усещах я по време на диагностиките, кито правех на наши клиенти, по време на юмейхо терапиите, както и в разговорите с хората..

По някакво вътрешно усещане взех решение да не правя сеанси чисто Рейки, а да ползвам енергията, която върви през мен по време на процедурите, които извършвм с клиентите ни. Защо го усещах така, не можех да си отговоря.

Докато не се подложих на сеанс с Рейки, извършен от Светлозар Минов.

Видях, почувствах и осъзнах важни неща.

Светлозар има изключително тънък усет към енергиите, които му се представят под форма на образи и напътствия. Тези картини и напътствия, той споделя със своите клиенти. Това по същество е дълбок, проникновен анализ на съдбовно важни въпроси, от отговорите на които зависи здравето на чвека, на семейството му и на децата му; късметът, просперитета и благоденствието им.

За миг си дадох отговор на въпроса. Всеки трябва да открие и да развива онези качества и способности, които са му дадени, които са уникални за него и той не само прави най-добре, но и е задължен за това!

Само тогава човекът си тежи на мястото и е полезен на всички, а от там и на себе си.

Така, както го прави Светлозар Минов!

Ако имате усещане за необходимост от решаване на важен житейски въпрос, можете да се доверите на Светльо и неговите Рейки сеанси. Той няма да Ви подведе.

Вижте повече за Светлозар на

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004264544634

Бъдете здрави!