Рейки

Рейки на Атлантида е древно изкуство за хармонизиране и балансиране на човешката психика, а чрез нея и на физическото тяло, чиито корени се крият в знанието, завещано ни от Атлантида.

„Традиционното” рейки, преоткрито от Микао Усуи през 18 век, е развито и допълнено със знанието на Атлантида от Екхарт Щром.

Буквално, Рейки означава балансиране с висша, космическа (рей) енергия (ки). В наши дни е добило популярност по цял свят, като лечение с полагане на ръце.

Прилага се от обучен и иницииран рейки лечител.

Рейки е технология за цялостен баланс и възстановява тялото, духа и душата.

*** Рейки не е медицински метод и може да се прилага като съпътстващо въздействие при широк кръг заболявания и е с клинично доказани резултати.

ЦЕНА: 25 лв.