ЗДРАВЕТО КАТО ТРИЕДИНСТВО

Димитър ДИМИТРОВ

 

Знаете ли, че…

Когато боледува определен орган или система, за да възстановим здравето си, трябва да се лекуват още два?
На първо място лекуваме болния орган.
След това трябва да се даде сериозна подкрепа на органа, от където идва заболяването.
Третата стъпка, за да възстановим здравето си, е подкрепа и за органа, към когото върви следващото заболяване.
 
Органите в тялото са свързани помежду си и всеки дисбаланс в един, оказва влияние на друг, а оттам и на цялата система. Много често, когато човекът живее на повърхността и не се интересува от връзката психика-тяло, боледува често от проблеми в различни органи и системи. Той и медицината предполагат, че това са различни заболявания, с различни причинители.
Всъщност, човек може да боледува от много и различни заболявания, а причината за всички, да е една и съща.
 
Възстановяване на здравето винаги е в осъзнаване на причината за началното заболяване. Дори и малката промяна в нашите нагласи, може да доведе до прекъсване на разрушителната връзка между физическите органи в телата ни и да се избавим от всички болести наведнаж.
 
Но докато човек осъзнава и приема необходимостта от своята вътрешна промяна, тялото страда и трябва да получи своята помощ.
 
Наблюдателните веднага ще видят триадата, която е заложена в основата на всичко в нашия свят – от религиозната трактовка за отец-син-дух, до реалната дух-душа-тяло.
Няма решение на нито един процес в живота ни, ако не виждаме и възстановяваме баланса в себе си и в трите си “части”…
Но откъде започва проблема? И откъде да започнем лечението? 
Можем да разберем, след провеждането на биорезонансна диагностика
Когато решите да си направите такава, ние можем да Ви помогнем.
Как да изберете къде и каква диагностика да си направите, вижте ТУК
 
Бъдете здрави!
Можете да си запишете час на телефоните на Холистичен Център БИОМЕДИС ВАРНА-БМВ.
 
Вижте още за нас ТУК.
  #биорезонансна диагностика
#биорезонансна терапия
#юмейхо
#капки на Бах