КАК ДА НАПРАВИМ ИЗБОР ЗА БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА

Димитър ДИМИТРОВ

Различават ли се апаратите за биорезонансна диагностика и по какво

Днес все повече хора предлагат диагностика по метода Биорезонансна диагностика. Възниква въпросът – как да избера при кого да отида?

Има ли разлика между апаратите и кое би би било най-доброто решение за мен?

Апаратите за Биорезонансна диагностика, се появяват на пазара, малко след промените в Източна Европа и СССР. Технологията, която се използваше до онзи момент основно в космонавтиката, беше предоставена за ползване и от широката маса хора.

Първите апарати, които навлязоха осезаемо на нашия пазар, бята руските Оберон-и. В един апарат бяха съчетани всички опции, които технологията NLS можеше да представи:

  • Диагностика на цяло тяло
  • Диагностика  за микроорганизми
  • Диагностика за биохимичния статус на кръвта
  • Тест за енергийна съвместимост
  • Репринтер
  • Вега тест за подходящите храни, според състоянието

През първото десетилетие на 21 век, руските Оберони бяха модифицирани и допълнени. На пазара се появиха и доста украински разновидности. Методите се попълниха с диагностика по Фол, Вегатест и някои други. 

 

 

Но най-характерното за новите апарати беше, че функциите, които имаше в първите, се разчлениха и всеки нов апарат притежаваше само една или максимум две от функциите на старите. Т.е. търговският елемент взе превес и в тази сфера.

 

Какво трябва да се има предвид, когато избирате къде да си направите диагностика?

 

Всички апарати имат сходен принцип на работа. Информацията, която дават, е доста сходна и разликите нямат някакво съществено значение.

Най-важно значение за избор на изследване, има операторът зад апарата.

Едни и същи резултати, могат да бъдат интерпретирани по различен начин, според нивото на подготовка или философския поглед на изследващия. Лекарят ще интерпретира като лекар. Който не е лекар, ще ползва кратката информация, която има в самия апарат. Операторът с дълъг опит, ще прави по-ясни връзки и ще дава по-задълбочени изводи.

Когато започвахме нашата работа с тези апарати преди около 15 години, решихме да достигнем до дълбочина в изследването, която да ни даде първопричината на заболяването. Считахме, че ако ще правим стандартна медицинска интерпретация, по-добре е хората да отидат на лекар.

Единият от апаратите, с които работим, БИОСПЕКТ 21 (последната подобрена версия на руския „Оберон“), може да навлиза в изследвания орган от тъкани-през клетки-ядро на клетка-гени, ДНК.

Когато достигнахме до гените си мислехме, че някъде по тази пътека, ще се намира и първопричината за заболяването на човека. Все пак, след гените приключва физическата структура на тялото.

Каква беше изненадата ни, когато и на ниво гени, се даваше информация, че проблемът е още по-надълбоко.

Така съвсем експериментално, достигнахме до логичния извод, че причината не е в тялото, а някъде другаде. „По-надълбоко“ или „по-нависоко“. А „по-високото“ трябва да се търси по стълбицата на триадата тяло-душа-дух. Така достигнахме до разбирането, че болестта се причинява от процеси, които се намират в психиката.

Дълъг път извървяхме, докато установим КАК това се случва, за да влияем на тези процеси.

Днес можем да кажем, че в КЪЩАТА НА ЗДРАВЕТО, Биомедис Варна-БМВ, основното правило за лечение, е разбирането на връзката психика-тяло.

Смеем да твърдим, че в настоящия момент, сме единствени в страната, които на базата на установените проблеми в тялото чрез Биорезонансна диагностика, правим опити и достигаме до истинските причини(те са винаги повече от една) за болестта, скрити в блокирани състояния в психиката на човека.

Повече за нашата философия за здравето, вижте ТУК.

Когато клиентът/пациентът постигне разбиране за това, след като сме му помогнали да излекува тялото си, чрез постепенната промяна в психичните си характеристики, той може да направи излекуването си необратимо!

Погледнато през нашата призма на разбиране, здравето е висша философска категория. Състоянието му се определя от начина, по който мислим и действаме. А този начин се диктува от моделите на възпитание, в които присъстват много блокирани емоции. Признаването им, разбирането за това, приемането и тяхното осъзнаване, премахват дълбоката причина, която стои в основата на настоящи и бъдещи заболявания. 

Имате богата гама от възможности, при избора на апарат и оператор за Биорезонансна диагностика. В крайна сметка всеки получава само онова, което е готов да приеме за себе си.

Бъдете здрави!