ПЕПТИДНИ БИОРЕГУЛАТОРИ

 

Ще споделим нашия опит във възстановяване на здравето, с

ПЕПТИДНИТЕ БИОРЕГУЛАТОРИ

На My Real Way.

Пептидите са продукти с уникални формули и въздействие върху тялото на човека. Те подпомагат възстановяането на организма по начин, непознат при други продукти.

Аминокиселините, които са основната съставна част на всеки пептид, играят важна роля и възстановяват структурата и функцията на органи, ензими, витамини и клетъчни структури. Особено важна е способността им да възстановяват структурата и функцията на транспортните белтъци, които осъществяват комуникацията на ниво клетка, междуклетъчни структури, ДНК. Те участват в най-важните процеси в човешкото тяло – обмена на информация между ДНК матрицата на човека и условията, които предизвикват функцията на организма по съответен начин.

Пример: когато човек е поствен дълго време на влиянието на опреден стрес, обмяната на веществата се нарушава, започват дисбаланси и заболявания в тялото. Преди поява на сериозен физически проблем, на междуклетъчни и ДНК нива, докато процесът все още е в сферата на дискомфорта, запчва да се понижава ефективносостта именно в работата на онези „комуникатори”, които осъществяват непрекъснатата връзка между отделните клетки, органи и системи в тялото, между ДНК матрицата на човека и средата, в която е поставен. Ако този процес се задълбочи, той може да предизвика заболяване на отделни органи или системи в човешкото тяло.

Този процес може бързо да се възстанови, под въздействието на ПЕТИДНИТЕ БИОРЕГУЛАТОРИ.

Всяка капсула съдържа аминокиселини, съотвестващи на белтъчната структура на съответния орган, билка, съотвестваща за същия орган и минерали, отново за него. Така, с една капсула, в тялото се внасят:

аминокиселини – съдействащи за възстановяване на самия орган и всички ферменти, обслужващи неговата дейност;

билка – даваща енергия за протичане на възстановителните процеси и

минерали – съставна част от структурата на органа и транспорните комуникатори. 

Приемът, при начален процес, може да продължи 30 дни. При по-напреднали случаи, може да се удължи с още 30.

Опитът, който имаме с прилагането на пептидните биорегулатори на My Real Waу, е достатъчно красноречив и се изразява в следното:

  • Прилагат се при много и най-разнообразни болестни състояния.
  • Постигат се добри крайни резултати.
  • Пептидите НЕ СЕ КОНФРОНТИРАТ с никакво друго лечение, поради естествените компоненти, които съдържат.
  • Могат и се прилагат в много и тежки случаи, като съпътстваща терапия, подпомагаща тялото да възстанови нормалното си състояние.

Чудесно качество на производителя е фактът, че непрекъснато създава нови продукти, които могат да се прилагат при все повече и повече заболявания. На практика няма заболяване, при което пептидните биорегулатори да не могат да вземат участие и да не подобрят състоянието!

Приложението и резултатите от въздействието на пептидите върху организма е цялостно и освен корекцията в работата на отделните органи, се подобрява и общото състояние на човека.

Това е качество, което не само не противоречи на правилата на източната медицина, а може да се ползват като средство за цялостно лечение и хармонизиране на човека. Което е основната причина, да работим с тях!

Ако имате проблем, ако имате интерес да изследвате себе си, обадете ни се!

Ще Ви помогнем.  

КЪМ МАГАЗИНА